مریم برادران
گروه علوم تربیتی | دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
پست سازمانی عضو هیئت علمی
پست اجرایی مدیر کل پژوهش دانشگاه امام صادق(علیه السلام) پردیس خواهران
مدرک تحصیلی دکتری
رشته تحصيلي آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
مرتبه استادیار
سال فراغت 1395/10/25
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه مازندران
نوع استخدام پیمانی موقت
نوع همکاری تمام وقت
پایه استخدامی 2
تاریخ شروع همکاری 1396/3/8
اطلاعات تکمیلی :
ENGLISH